לפניכם טופס הרשמה לתחרות ,

לטופס שני שלבים:

1. מילוי פרטים אישיים

2. תשלום

לאחר מילוי הטופס תקבלו במייל קובץ להדפסה, אותו עליכם למלא ולהצמיד (בגומיה) לבקבוקי הבירות שתגישו.