Flåmsbrygga Hotel- http://flamsbrygga.no/en/hotel

מלונות בירה, מלון בירה, Flåmsbrygga Hotel , סדנת בירה, טעימות בירה, סדנאות בירה, סדנאות גיבוש לעובדים, ימי כיף וגיבוש לעובדים, פעילות גיבוש, יום כיף, סדנת גיבוש, בישול בירה, הכנת בירה ביתית, סדנת אלכוהול

דילוג לתוכן